Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

drogy-info.cz / NMS / Výzkum NMS / Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie byla uskutečněna v letech 2007-2008. Výsledky byly publikovány formou souhrnné zprávy a stručně v tiskové zprávě.

Na podkladě zadání Magistrátu hlavního města Prahy a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti provedl tým Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze terénní výzkum ve skryté populaci injekčních uživatelů drog ze zemí bývalého SSSR. Výzkum byl prováděn v období od června 2007 do února 2008 mezi uživateli drog na drogové scéně v Praze.
Studie se zúčastnilo 59 osob ze zemí bývalého Sovětského svazu, které v současnosti injekčně užívají drogy. Otestována byla i jedna žena-neuživatelka, partnerka osoby pozitivní na sledovanou infekci. Účastníci studie poskytli v pojízdné ambulanci žilní krev k testování na HIV a virové záněty jater typu B a C a podrobili se strukturovanému interview. Téměř dvě třetiny účastníků studie udávaly injekční užívání drog již v zemích bývalého SSSR, z nichž do ČR přišly.
Účastníci studie vykazovali několikanásobně vyšší promořenost virovými infekčními chorobami, přenášenými krví, než je tomu u české (pražské) populace injekčních uživatelů drog. Výběrový vzorek byl poměrně malý, a proto na jeho podkladě nelze činit definitivní závěry; výsledky ale naznačují vysoký potenciál šíření krví přenosných nemocí ze zkoumané populace do populace českých uživatelů i neuživatelů drog.
Byly zjištěny 2 případy HIV pozitivních uživatelů drog (což znamená 3,5% promořenost, tedy o dva řády vyšší než je tomu u českých uživatelů drog). Na virovou hepatitidu typu C bylo pozitivních 83 % účastníků studie; aktivní choroba a tedy riziko dalšího šíření byly prokázáno u 66 % z nich - to představuje dvoj- resp. trojnásobné hodnoty oproti průměrným pražských / českým injekčním uživatelům drog. Mezi účastníky studie byla zjištěna i vysoká míra promořenosti virovou hepatitidou typu B.
Nejvýznamnějšími předpovědními faktory prodělaných virových infekcí, přenášených krví, bylo injekční užívání drog v zemích původu a zejména udávané sdílení injekčního náčiní v zemích původu účastníků studie. To nasvědčovalo spíše „importu“ zjištěných infekcí než jejich získání až na území ČR.
Studie prokázala nižší míru sdílení jehel a stříkaček ve srovnání s českými uživateli, zato ale vysokou míru rizikového sexuálního chování, a mimořádně vysokou míru rizikového chování ve smyslu sdílení ostatních pomůcek používaných při injekční aplikaci (nabírání dávky ze společné nádoby, používání společné vody pro rozpuštění dávky, kontakt s cizí krví při asistenci s aplikací jinému uživateli, apod.). Výsledky studie tak svědčily pro hypotézu, že ruskojazyční injekční uživatelé drog na drogové scéně v Praze představují významné riziko pro veřejné zdraví, jež může při absenci preventivních opatření způsobit dramatické zvýšení výskytu HIV/AIDS a krví či pohlavním stykem přenosných virových hepatitid v ČR.
Na podkladě vlastních výsledků a zahraničních zkušeností tým studie v rámci souhrnné zprávy zadavatelům obrysově navrhl systémová (dlouhodobá) a akutní (okamžitě realizovatelná) opatření, jež mohou významně snížit riziko šíření infekcí od injekčních uživatelů drog z oblastí s vysokým výskytem těchto chorob do české uživatelské i obecné populace. Tým pilotní studie zároveň považoval za nutné zintenzivnit výzkum v dané oblasti a rozšířit jej i na (sub)populace uživatelů drog dalších národnostních a etnických menšin, žijících v ČR.
Zveřejnění studie
Společnou tiskovou zprávu a studii zveřejnili: Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Magistrát hl. města Prahy a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti dne 25. 6. 2008 na tiskové konferenci organizované o.s. SANANIM.

Připojené soubory

080612-RUS-IDU-PHA-souhrnna_zprava-final.pdf (080612-RUS-IDU-PHA-souhrnna_zprava-final.pdf - 1,08 MB)
RUS-IDU-PHA-tiskova-zprava_final.pdf (RUS-IDU-PHA-tiskova-zprava_final.pdf - 399,86 kB)

Publikováno: 18.11.2014