Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

drogy-info.cz / NMS / Výzkum NMS

Výzkum NMS

informace z výzkumu prováděného pracovníky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), případně z výzkumu realizovaného na základě zadání NMS jinými institucemi či jednotlivými výzkumníky, nebo výzkumu, na němž se jednotliví pracovníci NMS podíleli

Sčítání adiktologických služeb

V prosinci 2014 byl zahájen průzkum - Sčítání adiktologických služeb. Národní monitorovací středisko jej prování ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o.

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. ISBN 978-80-7440-111-4.

Národní výzkum užívání návykových látek 2012

V r. 2013 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny informace z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012.

Zneužívání psychoaktivních léků v ČR

Zneužívání psychoaktivních léků v České republice - Identifikace a analýza zdrojů dat. Nechanská, B., Mravčík, V., Popov, P. ISBN 978-80-7440-073-5.

Sčítání adiktologických služeb 2012

V r. 2012 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s dalšími organizacemi průzkum v síti adiktologických programů a zařízení. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Nové syntetické drogy - situace v r. 2012

V r. 2012 byla v časopise Zaostřeno na drogy publikována informace o aktuální situaci týkající se nových syntetických drog.

ESPAD 2011 - přehled výsledků české části byl publikován v Zaostřeno na drogy

V r. 2012 byl v prvním čísle časopisu Zaostřeno na drogy publikován Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011.

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959. Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J., Praha: Úřad vlády České republiky a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2011. ISBN 978-80-7440-048-3. 243 stran.

Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

V. r. 2011 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody.

Rekreační užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR

V v r. 2008 byly v časopise Zaostřeno na drogy stručně shrnuty informace o užívání drog v prostředí zábavy a obšírně podány informace o existujících intervencích v ČR.

Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie byla uskutečněna v letech 2007-2008. Výsledky byly publikovány formou souhrnné zprávy a stručně v tiskové zprávě.

Průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči

V r. 2006 provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči.

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu. Sadílek, P., Mravčík, V. ISBN 80-86734-89-7.

Souhrnná analýza prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog za roky 1999-2003

V r. 2005 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti souhrnnou analýzu prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog provedených v ČR v letech 1999-2003.

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Analýza údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS, 2004) o psychiatrické komorbiditě byla zpracována pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003, která byla publikována v r. 2004.

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M. ISBN 80-86734-39-0.

Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003

V r. 2004 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti průzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v předchozím roce.

Užívání a uživatelé tabáku v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byly publikovány výsledky studie, zabývající se informacemi v médiích na téma tabákových výrobků a jejich uživatelů.

Užívání a uživatelé konopných drog v kontextu analýzy mediálních zpráv

Katedra psychologie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti a Akademií věd ČR provedla výzkumnou studii zabývající se tím, jak česká média informovala v r. 2003 o uživatelích konopných drog.

Uživatelé marihuany žádající o léčbu - průzkum

V r. 2003 byly publikovány výsledky průzkum charakteristik uživatelů marihuany v léčebných zařízeních, důvodů, proč tato zřízení navštívili, a druhu jejich potíží.

Substituční léčba a praktičtí lékaři - průzkum

V r. 2003 realizovalo Národní monitorovací středisko ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů první český průzkum týkající se opiátové substituční léčby.

Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

V r. 2003 se Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti zapojilo do výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace "Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS".

Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice

Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L..ISBN 80-86734-77-3.

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002: situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu. Lejčková, P., Mravčík, V., Radimecký, J. ISBN 80-86734-14-5.

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog - studie

V letech 2002-2004 probíhala studie Seroprevalence VHC (infekční žloutenky typu C) u injekčních uživatelů drog.

Odhady prevalence problémových uživatelů drog

V r. 2003 byla poprvé provedena Celostátní prevalenční studie problémového užívání drog.

Kohortová studie mortality uživatelů drog

V r. 2003 byla provedena retrospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo zjištění intenzity úmrtnosti uživatelů drog jako celku i u jednotlivých podskupin uživatelů (např. z hlediska základní užívané drogy, pohlaví nebo délky užívání drog).

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (PAD) - výzkum byl proveden v letech 1999-2001. Souhrnná zpráva byla v r. 2001 vydána jako knižní publikace: Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H., a Miovský, M. Vydal ResAd/Scan, 2001. ISBN 80-86620-01--8 (česká verze). ISBN 80-86620-02-6 (anglická verze - English version).