Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace

drogy-info.cz / Map of aid

Map of aid

In this section of this website you can search for contacts and addresses of facilities providing services, counselling and prevention activities by regions and districts of the Czech Republic. We hope our map will be helpful in answering your questions and solving your problems.

Region:
District:
City:
Type of
facility:
 
facility detail
facility detail

Liberec, Centrum ambulantních služeb - program ambulantního poradenství

Ambulantní program
ADVAITA, o. s.  
Rumunská 14/6, Liberec, 460 01
telephone: 482750607, 603827730
fax:  

last actualization: 29.04.2014

Mgr. Eva Kopecká
http://www.advaitaliberec.cz

Internetová a telefonická poradna

Internetové poradenství
Laxus o. s.  
 ,  
telephone: 495515907, 466265729, 495513977, 466265207
fax:  

last actualization: 11.04.2014

 
http://www.laxus.cz/index.php?page=telefonicka-a-internetova-poradna

Liberec, Detoxifikační centrum - psychiatrické oddělení nemocnice

Detoxifikace
   
Husova třída 10, Liberec 1, 460 63
telephone: 485312210

last actualization: 10.08.2010

prim. MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
http://www.nemlib.cz

Liberec, Psychiatrické odd. nemocnice - dětské

Psychiatrická léčba
   
Školní 430, Liberec 5 - Králův Háj, 460 05
telephone: 485101102
fax:  

last actualization: 29.04.2014

prim. MUDr. Jana Prouzová
http://www.nemlib.cz

Liberec, Mgr. Igor Pavelčák - soukromá poradenská praxe

Primární prevence
   
Gagarinova 877, Liberec, 460 07
telephone: 728022618, 482771835
fax:  

last actualization: 10.08.2010

Mgr. Igor Pavelčák
http://www.poradna-rodina.org

Linka důvěry Liberec

Linka pomoci
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o., (nonstop)
 ,  
telephone: 485177177, 485106464, 606450044
fax:  

last actualization: 05.05.2014

http://www.linka-duvery.cz/

Liberec, Psychiatrická ambulance

Psychiatrická léčba
   
Kostelní 10/5, Liberec 1, 460 01
telephone: 482422227
fax:  

last actualization: 10.08.2010

MUDr. Jaroslav Tržický

Liberec, Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp

Primární prevence
   
Na Výšinách 451/9, Liberec, 460 05
telephone: 482750807, 482757275, 728145169
fax:  

last actualization: 29.04.2014

Mgr. Zdeňka Švermová
http://www.svp-lbc.cz/

Liberec, Centrum ambulantních služeb - doléčovací program

Následná péče a doléčování
ADVAITA, o. s.  
Rumunská 14/6, Liberec, 460 01
telephone: 482750607
fax:  

last actualization: 29.04.2014

Mgr. Eva Kopecká
http://advaitaliberec.cz

Chrastava, Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi

Terapeutická komunita, pobytový program
ADVAITA, o. s.  
Nová Ves 55, Chrastava, 463 31
telephone: 485146988
fax:  

last actualization: 30.04.2014

Bc. Pavlína Iblová
http://advaitaliberec.cz/programy/terapeuticka-komunita/

Liberec, K-Centrum Liberec

Kontaktní centrum
Most k naději, o. s., Po-Pá  (8 - 12 hod a 12:30 - 16:30 hod)
Rumunská 5/a, Liberec, 460 01
telephone: 482713002, 775624246
fax:  

last actualization: 29.04.2014

Bc. Lucie Zobač
http://www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/k-centrum-liberec/

Česká Lípa, K-Centrum Česká Lípa

Kontaktní centrum
Most k naději, o. s.,  Po-Pá (8-12 hod a 12.30-16.30 hod)
Hálkova 1794, Česká Lípa, 470 01
telephone: 487831545, 724246771
fax:  

last actualization: 30.04.2014

Bc. Lucie Zobač
http://www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/k-centrum-ceska-lipa/

Česká Lípa, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Primární prevence
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.  
Konopeova 812, Česká Lípa, 470 01
telephone: 487853203, 607862086
fax:  

last actualization: 29.04.2014

Mgr. Alena Zemanová
http://www.poradnacl.cz

Frýdlant, Psychiatrická ambulance

Ambulantní program
   
Hrnčířské nám. 459, Frýdlant, 464 01
telephone: 482311690
fax:  

last actualization: 30.04.2014

MUDr. Lenka Strnadová

Liberec, krajský protidrogový koordinátor Libereckého kraje

Protidrogový koordinátor
Krajský úřad Libereckého kraje  
U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01
telephone: 485226338, 739541522
fax:  

last actualization: 29.04.2014

Ing. Jitka Sochová
http://www.kraj-lbc.cz

Linka pomoci s celorepublikovou působností - problematika hepatitidy C

Léčba hepatitidy C
 ,  
telephone: 800331122
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.zloutenka-c.cz

Liberec, Mgr. Igor Pavelčák - soukromá poradenská praxe

Ambulantní program
   
Gagarinova 877, Liberec, 460 07
telephone: 728022618, 482771835
fax:  

last actualization: 10.08.2010

Mgr. Igor Pavelčák
http://www.poradna-rodina.org

Liberec, Centrum drogových služeb ve vězení

Drogové služby NNO ve vězení
Laxus o. s.
Libušina 171/5, Liberec 13, 460 01
telephone: 602803279

last actualization: 22.07.2014

Mgr. Aleš Vaněk
http://www.laxus.cz

Liberec, Stanice pro léčbu alkoholové závislosti při Psychiatrickém oddělení

AT ambulance
Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
Husova třída 10, Liberec, 460 63
telephone: 485312472, 482312230
fax:  

last actualization: 24.06.2011

MUDr. Marie Hyánková
http://www.nemlib.cz

Česká Lípa, Centrum pro léčbu závislosti na tabáku při Plicní ambulanci

Odvykání kouření
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova ulice 1849, Česká Lípa, 470 77
telephone: 487954392
fax:  

last actualization: 24.06.2011

MUDr. Magdalena Popelková
http://www.nemcl.cz

Liberec, Infekční oddělení

Léčba hepatitidy C
Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
Husova 10, Liberec, 460 01
telephone: 485312490
fax:  

last actualization: 24.06.2011

prim. MUDr. Adam Vitouš
http://www.nemlib.cz

Frýdlant, Poradní a setkávací centrum - POSEC

Ambulantní program
út (8-12 hod), pá (8-10 hod)
Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant, 464 01
telephone: 720168793

last actualization: 30.04.2014


http://www.mesto-frydlant.cz/cs/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/progra

ČR, Bezplatná infolinka s celorepublikovou působností

Léčba hepatitidy C
 ,  
telephone: 800333365
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 

Centrum krizové intervence v Kutné Hoře, Linka pomoci s celorepublikovou působností

Linka pomoci
o. s. Povídej, po-pá 8 - 22 hod
Česká 235, Kutná Hora, 284 01
telephone: 327511111, 602874470

last actualization: 10.06.2014

Mgr. Eva Bicanová
http://www.linkaduvery.kh.cz

Nové Město pod Smrkem, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Voraz

Ostatní
Maják, o. p. s.
Švermova 853, Nové Město pod Smrkem, 463 65
telephone: 777558444

last actualization: 17.07.2014

Martina Dvořáková, DiS.
http://www.majakops.cz/

Internetová on-line poradna

Internetové poradenství
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a VFN, 1. LF UK v Praze, internetová poradna působí v rámci služeb Adiktologické ambulance pro studenty a zaměstnance VŠ
Ke Karlovu 11, Praha 2, 128 00
telephone:  
fax:  

last actualization: 05.05.2014

 
http://www.adiktologie.cz

Internetové poradenství, Webporadna

Internetové poradenství
Prev-Centrum o. s.  
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00
telephone:  
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.prevcentrum.cz

Linka pomoci Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 588441111
fax:  

last actualization: 05.05.2014

 

Linka pomoci místní charity s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 553612780
fax: 553612780

last actualization: 05.05.2014

 
http://www.charitaopava.cz

Liberec, Preventivní programy

Primární prevence
Maják, o. p. s.
Konopná 776, Liberec 14, 460 14
telephone: 721376722

last actualization: 17.07.2014

Mgr. Jan Molnár
http://www.majakops.cz/

Internetová poradna

Internetové poradenství
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. Internetová poradna není tematicky omezena. Zaručuje odpověď do 5 pracovních dní.
telephone:  
fax:  

last actualization: 01.04.2014

 
http://www.cppt.cz/internetova-poradna

Linka pomoci Střediska prevence a léčby drogových závislostí s celorepublikovou působností

Linka pomoci
Drop In, o. p. s.  
 ,  
telephone: 222221431

last actualization: 05.05.2014

 
http://www.dropin.cz

Pražská linka důvěry

Linka pomoci
non stop telefonická krizová pomoc  
 ,  
telephone: 222580697
fax:  

last actualization: 05.05.2014

http://www.csspraha.cz/linka-duvery

Linka pomoci Dětského krizového centra s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 241480511
fax:  

last actualization: 10.06.2014

 
http://www.dkc.cz

Sdružení linka bezpečí s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 116117 (Linka bezpečí), 840111234, 606021021 (Rodičovská linka)

last actualization: 10.07.2014

http://www.linkabezpeci.cz

Linka pomoci Centra krizové intervence s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 284016666
fax:  

last actualization: 10.06.2014

 

Linka pomoci České společnosti AIDS pomoc s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 224814284
fax: 224810345

last actualization: 10.06.2014

 
http://www.aids-pomoc.cz

Sdružení linka bezpečí s celorepublikovou působností

Internetové poradenství
emailové a chatové poradenství

last actualization: 10.07.2014

_
http://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

Liberec, Krajský školský koordinátor prevence

Primární prevence
   
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80
telephone: 485226233
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Mgr. Kateřina Chudobová
http://www.kraj-lbc.cz

Linka důvěry s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 465524252
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 

Internetové poradenství, Drogová poradna - SANANIM

Internetové poradenství
SANANIM, o.s.  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.drogovaporadna.cz

Česká Lípa, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Česká Lípa, Nám. T. G. M. 1, Česká Lípa, 470 01
telephone: 487881258
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Anna Deumičová
http://www.mucl.cz

Frýdlant, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Frýdlant, T.G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13
telephone: 482464066
fax:  

last actualization: 24.06.2011

Mgr. Alena Švejdová
http://www.mesto-frydlant.cz/

Jablonec nad Nisou, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
Magistrát města Jablonec Nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51
telephone: 483357543
fax:  

last actualization: 09.05.2013

Blanka Ševčíková
http://www.mestojablonec.cz

Jilemnice, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Jilemnice, Náměstí 3. května 228, Jilemnice, 514 01
telephone: 481565253
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Jana Majerovič Krůfová
http://www.mestojilemnice.cz

Liberec, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
Magistrát města Liberec - Odbor humanitní, 1. máje 108/48, Liberec III-Jeřáb, 460 07
telephone: 485244969
fax:  

last actualization: 11.10.2012

Lucie Graciasová
http://www.liberec.cz

Nový Bor, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Nový Bor, Náměstí Míru 1, Nový Bor, 473 01
telephone: 487712396
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Vladimíra Olšarová, DiS.
http://www.novy-bor.cz

Semily, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Semily, Husova 82, Semily, 513 13
telephone: 481629244
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Bc. Radka Andrlová
http://www.semily.cz

Tanvald, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Tanvald, Krkonošská 350, Tanvald, 468 41
telephone: 483369635
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Eva Peřinová
http://www.tanvald.cz

Turnov, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Turnov, Skálova 84, Turnov, 511 22
telephone: 481366853
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Klára Vlková, DiS.
http://www.turnov.cz

Železný Brod, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Železný Brod, Náměstí 3. května 1, Železný Brod, 468 22
telephone: 483333954
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Bc. Marie Hlaváčová
http://www.zelbrod.cz

Liberec, Centrum léčby závislosti na tabáku při Plicním oddělení

Odvykání kouření
Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
Jablonecká 14, Liberec, 460 01
telephone: 485312871
fax:  

last actualization: 11.06.2014

MUDr. Milada Šípková
http://www.nemlib.cz

Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností

Odvykání kouření
 ,
telephone: 844600500
fax:  

last actualization: 24.06.2011

 

Anonymní AT linka s celorepublikovou působností

Linka pomoci
 ,  
telephone: 235311791, 724307775
fax:  

last actualization: 10.06.2014

 

Internetová poradna

Internetové poradenství
Sdružení Meta  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 11.06.2014

 
http://www.osmeta.cz/poradenstvi_a_terapie/internetova_poradna/index.htm

EXTC Poradna

Internetové poradenství
Společnost Podané ruce, o. p. s.  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 11.06.2014

 
http://www.extc.cz/poradna.html

Jablonec nad Nisou, Poradna pro závislosti

Ambulantní program
Po, Út, Čt (7:00-11:30 h, 13:00-16:30 h), St - Pá (7:00-11:30 h)   
Lidická 24, Jablonec nad Nisou, 466 01
telephone: 483711185, 728707949
fax:  

last actualization: 09.07.2014

Sylvie Lacinová
http://www.poradna-jbc.cz/index.php?act=40

Liberec, Terénní programy pro lidi ohrožené drogou

Terénní práce
Most k naději, o.s.  
Rumunská 5a, Liberec 1, 460 01
telephone: 482713002, 728511619
fax:  

last actualization: 10.07.2014

Bc. Pavel Pech
http://www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/terenni-programy-atk-liberec/

ČR, Skupina: Střízlivý život

Anonymní alkoholici/narkomani
Čas setkání: středa 17:30 h
Místo setkání: Fara Českobratrské církve evangelické, Malé nám. 279/2, Liberec I-Staré Město
telephone: 722948312

last actualization: 14.05.2015

Mario 

InternetPoradna

Internetové poradenství
InternetPoradna.cz, o.s.  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 10.07.2014

_
http://iporadna.cz

Toxikologické informační středisko

Linka pomoci
první pomoc při otravách, nepřetržitá lékařská služba
 ,  
telephone: 224919293, 224915402
fax:  

last actualization: 24.06.2011

 
http://vfn.lf1.cuni.cz/tis/pomoc.html

Linka důvěry

Linka pomoci
A Kluby ČR, o. p. s.  
Hybešova 956/1, Brno, 602 00
telephone: 548211856
fax:  

last actualization: 21.05.2014

http://www.akluby.cz

Společně k bezpečí

Primární prevence
spolek Společně k bezpečí
Staré Sedlo 92, Orlík nad Vltavou, 398 07
telephone: 775192266, 774709773

last actualization: 07.07.2015

Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Grohmanová, Mgr. Martina Kekulová
http://www.spolecnekbezpeci.cz/

ČR, Skupina: Naděje

Anonymní alkoholici/narkomani
Čas setkání: sobota 15:00 h  
Místo setkání: Římskokatolická farnost, Kostelní 9/7, Liberec II-Nové Město
telephone: 722948312
fax:  

last actualization: 14.05.2015

Mario 

Liberec, Programy primární prevence

Primární prevence
Advaita, o. s.
Rumunská 14/6, Liberec, 460 01
telephone: 482750607, 731102901

last actualization: 22.07.2014

Bc. Pavlína Iblová
http://www.advaitaliberec.cz

Liberec, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zakopanej pes

Ostatní
Maják, o. p. s., pomoc mladým lidem v Liberci (11-26 let), které ohrožuje společensky nepřijatelné a rizikové chování
Konopná 776, Liberec 14, 460 14
telephone: 484847753-2, 728367513

last actualization: 24.06.2011

Petr Hampacher
http://www.majakops.cz

Linka důvěry Liberec

Internetové poradenství
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.

last actualization: 09.06.2014

_
http://www.linka-duvery.cz/index.php/napite-nam-na-linku-duvery

Bílá, Poradna pro rodinu a děti

Ambulantní program
REP z. s.
Chvalčovice 25, Bílá, 463 43
telephone: 737214246

last actualization: 17.12.2014

Mgr. Zdeňka Flugrová
http://www.rodinne-poradenstvi.cz

Liberec, Centrum ambulantních služeb

Gambling
Advaita, o. s.
Rumunská 14/6, Liberec, 460 01
telephone: 482750607

last actualization: 06.02.2014

_
http://www.advaitaliberec.cz

Webová poradna

Internetové poradenství
Právní poradna A. N. O. (Asociace nestátních organizací) se specializuje na právní problémy související s užíváním nelegálních drog.
Koněvova 95, Praha 3, 130 00

last actualization: 07.05.2014

http://poradna.asociace.org/webova-poradna/