Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace

drogy-info.cz / Map of aid

Map of aid

In this section of this website you can search for contacts and addresses of facilities providing services, counselling and prevention activities by regions and districts of the Czech Republic. We hope our map will be helpful in answering your questions and solving your problems.

Region:
District:
City:
Type of
facility:
 
facility detail
facility detail

Telefonická krizová pomoc

Linka pomoci
   
K. H. Máchy 1276, Sokolov, 356 01
telephone: 352622962
fax:  

last actualization: 10.06.2014

Mgr. Mária Chládková
http://www.ss-po.cz

Karlovy Vary, K-centrum Karlovy Vary

Kontaktní centrum
o. s. Světlo  
Sportovní 359/32, Karlovy Vary, 360 01
telephone: 773140022, 604420646
fax:  

last actualization: 29.07.2013

Richard Vodička
http://www.os-svetlo.net

Internetová a telefonická poradna

Internetové poradenství
Laxus o. s.  
 ,  
telephone: 495515907, 466265729, 495513977, 466265207
fax:  

last actualization: 11.04.2014

 
http://www.laxus.cz/index.php?page=telefonicka-a-internetova-poradna

Karlovy Vary, krajský protidrogový koordinátor Karlovarského kraje

Protidrogový koordinátor
Krajský úřad Karlovarského kraje  
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21
telephone: 354222575
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Ing. Bc. Šárka Benešová
http://www.kr-karlovarsky.cz

Linka pomoci s celorepublikovou působností - problematika hepatitidy C

Léčba hepatitidy C
 ,  
telephone: 800331122
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.zloutenka-c.cz

Karlovy Vary, Protialkoholní a protitoxikomanická poradna

AT ambulance
doléčování po ústavní léčbě, skupinová psychoterapie
Myslbekova 4, Karlovy Vary, 360 01
telephone: 353230880
fax:  

last actualization: 30.07.2013

Martina Frýbertová

Karlovy Vary, Infekční oddělení

Léčba hepatitidy C
Karlovarská krajská nemocnice, a. s.  
Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66
telephone: 353115300
fax:  

last actualization: 24.06.2011

prim. MUDr. Jaroslava Poustková
http://www.kkn.cz

Cheb, K- centrum

Kontaktní centrum
o. s. KOTEC  
Kostelní náměstí 15, Cheb, 350 02
telephone: 739570108
fax:  

last actualization: 30.07.2013

Bc. Zuzana Skálová
http://www.kotec.cz

Sokolov, Terénní programy Sokolovsko

Terénní práce
o. s. KOTEC  
Marie Majerové 1764, Sokolov, 356 01
telephone: 739570103
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Jana Kuráková
http://www.kotec.cz

Cheb, Terénní programy Chebsko

Terénní práce
o. s. KOTEC  
Provaznická 9, Cheb, 350 02
telephone: 731656224
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Bc. Hana Procházková
http://www.kotec.cz

Mariánské Lázně, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ostatní
o. s. KOTEC  
Husova 288, Mariánské Lázně, 353 01
telephone: 608656564
fax:  

last actualization: 10.08.2010

Bc. Martina Albrechtová, DiS.
http://www.kotec.cz

Mariánské Lázně, Prev-centrum KOTEC

Primární prevence
o. s. KOTEC
Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně, 353 01
telephone: 608656541

last actualization: 30.07.2013

Markéta Přibylová
http://www.kotec.cz

Karlovy Vary, Středisko výchovné péče

Ostatní
   
Myslbekova 4, Karlovy Vary, 360 01
telephone: 353222848
fax: 353222848

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.svp-kv.wz.cz

Linka pomoci

Linka pomoci
RES VITAE, o. s.  
 ,  
telephone: 353588080
fax:  

last actualization: 09.06.2014

 

ČR, Bezplatná infolinka s celorepublikovou působností

Léčba hepatitidy C
 ,  
telephone: 800333365
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 

Centrum krizové intervence v Kutné Hoře, Linka pomoci s celorepublikovou působností

Linka pomoci
o. s. Povídej, po-pá 8 - 22 hod
Česká 235, Kutná Hora, 284 01
telephone: 327511111, 602874470

last actualization: 10.06.2014

Mgr. Eva Bicanová
http://www.linkaduvery.kh.cz

Internetová on-line poradna

Internetové poradenství
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a VFN, 1. LF UK v Praze, internetová poradna působí v rámci služeb Adiktologické ambulance pro studenty a zaměstnance VŠ
Ke Karlovu 11, Praha 2, 128 00
telephone:  
fax:  

last actualization: 05.05.2014

 
http://www.adiktologie.cz

Internetové poradenství, Webporadna

Internetové poradenství
Prev-Centrum o. s.  
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00
telephone:  
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.prevcentrum.cz

Linka pomoci Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 588441111
fax:  

last actualization: 05.05.2014

 

Linka pomoci místní charity s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 553612780
fax: 553612780

last actualization: 05.05.2014

 
http://www.charitaopava.cz

Internetová poradna

Internetové poradenství
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. Internetová poradna není tematicky omezena. Zaručuje odpověď do 5 pracovních dní.
telephone:  
fax:  

last actualization: 01.04.2014

 
http://www.cppt.cz/internetova-poradna

Linka pomoci Střediska prevence a léčby drogových závislostí s celorepublikovou působností

Linka pomoci
Drop In, o. p. s.  
 ,  
telephone: 222221431

last actualization: 05.05.2014

 
http://www.dropin.cz

Pražská linka důvěry

Linka pomoci
non stop telefonická krizová pomoc  
 ,  
telephone: 222580697
fax:  

last actualization: 05.05.2014

http://www.csspraha.cz/linka-duvery

Linka pomoci Dětského krizového centra s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 241480511
fax:  

last actualization: 10.06.2014

 
http://www.dkc.cz

Sdružení linka bezpečí s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 116117 (Linka bezpečí), 840111234, 606021021 (Rodičovská linka)

last actualization: 10.07.2014

http://www.linkabezpeci.cz

Linka pomoci Centra krizové intervence s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 284016666
fax:  

last actualization: 10.06.2014

 

Linka pomoci České společnosti AIDS pomoc s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 224814284
fax: 224810345

last actualization: 10.06.2014

 
http://www.aids-pomoc.cz

Sdružení linka bezpečí s celorepublikovou působností

Internetové poradenství
emailové a chatové poradenství

last actualization: 10.07.2014

_
http://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

Karlovy Vary, Krajský školský koordinátor prevence

Primární prevence
   
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21
telephone: 354522446
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Ing. Eva Cíchová
http://www.kr-karlovarsky.cz

Linka důvěry s celorepublikovou působností

Linka pomoci
   
 ,  
telephone: 465524252
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 

Internetové poradenství, Drogová poradna - SANANIM

Internetové poradenství
SANANIM, o.s.  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 10.08.2010

 
http://www.drogovaporadna.cz

Karlovy Vary, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
Městská policie Karlovy Vary, Moskevská 34, Karlovy Vary, 360 01
telephone: 353549209, 725531601
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Mgr. Kamila Hofmanová
http://www.mpkv.cz/index.asp?menu=262

Cheb, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, 350 02
telephone: 354440251
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Bc. Marcela Kopecká
http://www.mestocheb.cz

Aš, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Aš, Kamenná 52, Aš, 352 01
telephone: 354524254, 605254587
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Miroslava Petříková, DiS.
http://www.muas.cz

Mariánské Lázně, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Mariánské Lázně, 353 30
telephone: 354922177
fax:  

last actualization: 10.03.2011

Ing. Jiří Grim
http://www.marianskelazne.cz

Ostrov, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
Městská policie Ostrov, Mírové náměstí 733, Ostrov, 363 01
telephone: 353844131, 353615880, 777766096
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Radek Černý
http://www.ostrov.cz/index.php?id=382

Kraslice, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice, 358 01
telephone: 352633821
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Bc. Jana Nádvorníková
http://www.kraslice.cz

Sokolov, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
   
MěÚ Sokolov, Jednoty 654, Sokolov, 356 01
telephone: 352808140
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Radmila Pavlisová
http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=75

Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností

Odvykání kouření
 ,
telephone: 844600500
fax:  

last actualization: 24.06.2011

 

Anonymní AT linka s celorepublikovou působností

Linka pomoci
 ,  
telephone: 235311791, 724307775
fax:  

last actualization: 10.06.2014

 

Internetová poradna

Internetové poradenství
Sdružení Meta  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 11.06.2014

 
http://www.osmeta.cz/poradenstvi_a_terapie/internetova_poradna/index.htm

EXTC Poradna

Internetové poradenství
Společnost Podané ruce, o. p. s.  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 11.06.2014

 
http://www.extc.cz/poradna.html

Sokolov, Kontaktní centrum

Kontaktní centrum
o.s. KOTEC  
Marie Majerové 1764, Sokolov, 356 01
telephone: 739570103
fax:  

last actualization: 06.08.2013

Jana Kuráková
http://www.kotec.cz

InternetPoradna

Internetové poradenství
InternetPoradna.cz, o.s.  
 ,  
telephone:  
fax:  

last actualization: 10.07.2014

_
http://iporadna.cz

Toxikologické informační středisko

Linka pomoci
první pomoc při otravách, nepřetržitá lékařská služba
 ,  
telephone: 224919293, 224915402
fax:  

last actualization: 24.06.2011

 
http://vfn.lf1.cuni.cz/tis/pomoc.html

Linka důvěry

Linka pomoci
A Kluby ČR, o. p. s.  
Hybešova 956/1, Brno, 602 00
telephone: 548211856
fax:  

last actualization: 21.05.2014

http://www.akluby.cz

Společně k bezpečí

Primární prevence
spolek Společně k bezpečí
Staré Sedlo 92, Orlík nad Vltavou, 398 07
telephone: 775192266, 774709773

last actualization: 07.07.2015

Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Grohmanová, Mgr. Martina Kekulová
http://www.spolecnekbezpeci.cz/

ČR, Skupina: Hvězda

Anonymní alkoholici/narkomani
Čas setkání: úterý 18:00 h   
Místo setkání: Myslbekova 4 , Karlovy Vary-Tuhnice
telephone: 601552543, 776848571
fax:  

last actualization: 07.05.2015

Jarka, Milan 

Karlovy Vary, Kontaktní centrum

Gambling
o. s. Světlo
Krále Jiřího 38, Karlovy Vary, 360 01
telephone: 353222742

last actualization: 16.01.2014

_
http://www.os-svetlo.net

Webová poradna

Internetové poradenství
Právní poradna A. N. O. (Asociace nestátních organizací) se specializuje na právní problémy související s užíváním nelegálních drog.
Koněvova 95, Praha 3, 130 00

last actualization: 07.05.2014

http://poradna.asociace.org/webova-poradna/

ČR, Skupina: CAMINO-cesta

Anonymní alkoholici/narkomani
Čas setkání: pondělí 18:30 h
Místo setkání: Klášter premonstrátů Teplá č. p. 1, Teplá, Klášter
telephone: 720445904

last actualization: 20.05.2015

František