Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

drogy-info.cz / Drogová situace / Užívání drog v populaci / Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 1995-1999

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v letech 1995-1999

Hlavní zjištění z české části průzkumu provedeného v r. 1995 a r. 1999 a jejich srovnání.

První vlny projektu ESPAD v roce 1995 se na území České republiky zúčastnilo celkem 2962 respondentů ve věku 15–16 let, v roce 1999 to bylo již 3579 respondentů tohoto věku.
Mezi roky 1995 a 1999 došlo k nárůstu u všech ukazatelů návykového chování mládeže – větší podíl středoškoláků uváděl častou konzumaci alkoholických nápojů, vzrostlo zastoupení studentů, kteří uvádějí zkušenost s nelegálními drogami a zároveň se zvýšil i podíl těch, kteří mají s nelegálními drogami opakovanou zkušenost. Z hlediska pohlaví respondentů bylo užívání drog více rozšířeno mezi chlapci, mezi roky 1995 a 1999 však došlo k nárůstu sledovaných zkušeností s užíváním drog shodně u chlapců i dívek.
Studie ukázala, že v rámci středoškolské populace existují rozdíly mezi zkušenostmi s užíváním nelegálních návykových látek podle typů studovaných škol – zkušenosti s drogami jsou v nepřímém vztahu s úrovní vzdělání. Z hlediska geografické diferenciace, kterou bylo možné sledovat v rámci bývalých 8 krajů ČR, se projevilo především specifické postavení Prahy. Praha se ukázala jako oblast s mimořádně vysokým výskytem užívání drog mezi mládeží, dalšími exponovanými regiony byly severní a západní Čechy a jižní Morava.

Trendy v užívání návykových látek mezi mládeží v letech 1995 až 1999

Konzumace alkoholu
V rámci spotřeby alkoholu u mládeže byl sledován především výskyt časté spotřeby alkoholických nápojů v posledním měsíci a pití nadměrných dávek alkoholu a opilost v posledním měsíci jako ukazatele zdravotně rizikových forem spotřeby alkoholu. Mezi roky 1995 a 1999 došlo k nárůstu ve všech sledovaných kategoriích konzumace alkoholu:
Alkohol v posledním měsíci
rok 1995
rok 1999
pivo 6krát a více
17,8 %
24,1 %
víno 6krát a více
4,8 %
7,0 %
destiláty 6krát a více
11,5 %
12,7 %
nadměrné pití 3krát a více
13,9 %
16,8 %
opilost 3krát a více
10,3 %
13,1 %
Celoživotní výskyt užívání nelegálních drog (lifetime prevalence)
Zatímco v roce 1995 uvedlo zkušenost s jakoukoliv nelegální drogou 22,7 % studentů, v roce 1999 to bylo již 34,9 % dotázaných studentů. Nejčastěji uváděnou drogou byly konopné látky – v roce 1995 mělo zkušenost s konopím téměř 22 %, v roce 1999 to bylo téměř 35 % studentů. Dalšími užívanými látkami byly léky se sedativním účinkem (10,8, resp. 17,7 %); v roce 1995 to byla rozpouštědla (7,6 %) a v roce 1999 nekonopné látky (9,0 %).
trendy 1995 - 1999.bmp
Opakovaným užíváním bylo chápáno užívání drog častěji než 5krát, kdy již nelze uvažovat o experimentování s drogami, ale zároveň se ještě nemusí jednat o užívání problémové. Výskyt opakovaného užívání vzrostl mezi roky 1995 a 1999 ze 7,2 % na 17,4 % u všech nelegálních drog, z 6,4 % na 16,2 % u konopných látek a z 1,1 % na 3,6 % u nekonopných drog.
Užívání nelegálních drog v posledním roce a v posledním měsíci
Studie ESPAD sledovala kromě celoživotní zkušenosti s užíváním drog také jejich užívání v posledním roce a v posledním měsíci. Sledovalo se především užívání konopných látek, opiátů, stimulancií a rozpouštědel.
Užívaná látka
Celoživotní prevalence 1995 / 1999
V posledním roce 1995 / 1999
V posledním měsíci 1995 / 1999
konopné látky
21,8 / 34,6 %
16,4 / 27,6 %
7,0 / 16,2 %
opiáty
1,7 / 4,3 %
1,2 / 2,9 %
0,5 / 1,1 %
stimulancia
1,8 / 5,3 %
1,4 / 3,9 %
0,7 / 2,1 %
rozpouštědla
7,6 / 7,2 %
3,4 / 3,2 %
1,3 / 1,3 %
Zkušenosti s nelegálními drogami podle pohlaví
Užívání drog bylo obecně více rozšířeno mezi chlapci. Tato skutečnost platila především v případě marihuany, kde respondenti nejvíce její užívání přiznávali. V případě jiných drog však rozdíly mezi pohlavími nebyly tak významné; zkušenosti s opiáty a stimulancii byly u obou pohlaví vyrovnané.
Zkušenosti s nelegálními drogami podle typu školy
Zastoupení studentů jednotlivých typů škol v šetření odpovídal distribuci v celé populaci. V průzkumu se ukázalo, že nejvíce zkušeností s užíváním nelegálních drog mají studenti středních odborných škol a učilišť (41,2 % studentů má zkušenosti s nějakou nelegální drogou) oproti 33,5 % studentů středních škol s maturitou a 28,6 % studentů gymnázií. Obdobně byly uváděny i zkušenosti samostatně s konopnými látkami (41,1 % studentů SOŠ/SOU, 33,1 % studentů SŠ s maturitou a 28,3 % studentů gymnázií) a nekonopnými látkami (11,2 %, 7,7 %, resp. 8,1 %).
Zkušenosti s nelegálními drogami podle regionů
Ve studii se ukázalo výjimečné postavení Prahy z hlediska zkušeností středoškoláků s nelegálními drogami. V Praze se ukázal vysoký výskyt užívání drog mezi mládeží, výskyt užívání nelegálních drog je relativně vysoký také v severních a západních Čechách a na jižní Moravě. Údaje z průzkumu ukázaly, že mezi roky 1995 a 1999 se zvýšila dostupnost nelegálních drog ve všech regionech České republiky.
regiony 1999.bmp
Rané zkušenosti s návykovými látkami
Studie ESPAD také sledovala věk prvního užití jednotlivých nelegálních drog a skutečnost, která z nelegálních drog byla užita jako první. Z výzkumu vyplynulo, že kouření a pití alkoholu se objevuje nejčastěji do 13 let věku. Z porovnání let 1995 a 1999 se ukázalo, že stoupá podíl respondentů, kteří měli do 13 let věku zkušenosti také s nelegální drogou – marihuanu užilo do 13 let věku 12,5 % respondentů (5,2 % v roce 1995), heroin 11,6 % (oproti 4,8 %) a LSD 9,3 % (oproti 2,6 % v roce 1995).

Odhad počtu dospívajících, kteří mají zkušenosti s nelegálními drogami

Na základě výsledků studie ESPAD provedené na reprezentativním vzorku mládeže je možné odhadnout počet dospívajících, kteří měli nějakou zkušenost s užíváním nelegálních drog. Alespoň jednorázovou zkušenost s jakoukoliv nelegální drogou má nejméně 250 000 mladých lidí v ČR a opakovanou zkušenost (nejméně 5krát) mělo asi 128 000 mladých lidí. S nekonopnými látkami mělo nejméně jednorázovou zkušenost zhruba 66 000 a opakovanou asi 26 000 dospívajících. Opakovanou zkušenost s amfetaminy nebo opiáty mělo zhruba 15 000 mladých lidí v České republice.

Publikováno: 20.11.2014