Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu




mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog 2012

Jádro specializovaných služeb pro uživatele návykových látek a závislé v ČR tvoří přibližně 250 zařízení. Nejrozsáhlejší skupinou léčených jsou uživatelé alkoholu (cca 60 % pacientů). U uživatelů nealkoholových drog jsou nejčastěji léčeni uživatelé stimulancií, zejména pervitinu.

Uživatelé alkoholu tvoří přibližně 60 % pacientů v medicínské ambulantní i lůžkové léčbě závislostí. Uživatelům nealkoholových drog ve službách dlouhodobě dominují uživatelé stimulancií – u většiny z nich je základní drogou pervitin. Druhou nejčetnější skupinu tvoří uživatelé opiátů/opioidů a konopných látek. Ve zdravotnických zařízeních je velmi četná skupina polyvalentních uživatelů drog – v lůžkových psychiatrických zařízeních tvoří nejčastější diagnostickou skupinu z okruhu nealkoholových poruch. Ve zdravotnických psychiatrických ambulancích jsou nejčetnější skupinou uživatelé opiátů/opioidů – jde pravděpodobně o vliv poskytování substituční léčby.
Počet poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb vykazujících léčbu uživatelů drog se v r. 2012 snížil. Za ambulance specializující se na medicínskou léčbu závislostí (AT ambulance) lze považovat 50–80 zařízení v ČR. Opět nepatrně poklesl i počet ambulantně léčených AT pacientů, na kterém se podíleli především pacienti užívající alkohol.
Došlo k nárůstu počtu pacientů léčených pro užívání stimulancií a kombinace drog, naopak se snížil počet pacientů léčených pro zneužívání opiátů/opioidů.
Počet pacientů evidovaných v registru substituční léčby zůstal téměř stejný , léčba preparáty na bázi buprenorfinu však stále není v plném rozsahu registrována. Jsou sledovány agregované údaje o počtu pacientů v substituční léčbě v ordinacích psychiatrů a praktických lékařů pro dospělé. Do registru substituční léčby bylo v r. 2012 nahlášeno 2298 osob, což jsou přibližně dvě třetiny počtu, který byl celkem vykázán psychiatry a praktickými lékaři.
Detoxifikační jednotky se v r. 2012 nacházely v 17 lůžkových zařízeních se 155 vyčleněnými lůžky a detoxifikace probíhala na nevyčleněných lůžkách v dalších 14 lůžkových zařízeních. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9124 osob, z toho 4103 od nelegálních drog.
Došlo ke zvýšení počtu hospitalizací uživatelů nelegálních drog v lůžkových psychiatrických zařízeních. Růst se týká pacientů hospitalizovaných pro poruchy způsobené kombinací látek a ostatními stimulancii (bez kokainu), počet hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním opiátů/opioidů klesl .
V r. 2012 bylo do Registru žádostí o léčbu nahlášeno celkem 8955 léčených uživatelů nealkoholových drog, tj. o 289 osob méně než v r. 2011. Z toho 4313 osob požádalo o léčbu poprvé, což je o 199 klientů méně než v r. 2011. Počet prvožadatelů i všech žadatelů o léčbu klesl poprvé od r. 2008. Mezi všemi léčenými klienty bylo 6075 mužů (67,8 %) a 2858 žen (31,9 %), u 22 osob nebylo pohlaví uvedeno. Pořadí užívaných drog, které jsou důvodem žádostí o léčbu, zůstalo i v r. 2012 stejné jako v předchozích letech – nejčastěji užívanou drogou byl pervitin, následovaný opiáty/opioidy a konopnými látkami. Je patrné stárnutí populace žadatelů o léčbu, v r. 2012 byl průměrný věk žadatelů o léčbu přibližně 28 let.
V únoru 2013 schválil výbor SNN ČLS JEP Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb, která nově definuje typy zdravotních služeb pro uživatele drog a závislé. Od srpna 2012 je na základě zadání MZ vytvářena Strategie reformy psychiatrické péče na období 2014–2020, která zahrnuje také adiktologické služby. V r. 2013 bylo schváleno 6 nových zdravotních výkonů vázaných na profesi adiktologa nelékaře a adiktologové budou navíc moci vykazovat další dva existující výkony z oblasti péče ve stacionáři.
Podrobné informace najdete ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog.

Publikováno: 27.10.2014