Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

drogy-info.cz / Drogová situace / Press centrum / Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

19. 11. 2013: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v České republice.

Hlavní závěry:

  • Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů heroinu klesl za posledních deset let o více než polovinu.
  • Škodlivé nebo problémové pití alkoholu se týká 8,2 % populace, tedy přibližně 600 tisíc dospělých Čechů.
  • Značné regionální rozdíly v dostupnosti služeb pro drogově závislé.

Nelegální drogy Češi užívají méně než v předchozích letech, ubývá uživatelů marihuany a heroinu

Výsledky Národního výzkumu užívání návykových látek 2012 potvrdily dlouhodobě stabilní rozsah užívání konopných drog v české populaci a pokračující pokles rozsahu zkušeností i s ostatními nelegálními drogami. Pokles míry užívání drog je pozorován ve všech věkových skupinách včetně těch nejmladších. Současně je patrný posun vrcholu aktuálních zkušeností s konopím do staršího věku. Zatímco v r. 2008 aktuální zkušenost s konopím uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15–19 let, v r. 2012 to byli nejčastěji respondenti ve věku 20–24 let. V posledních 4 letech však kleslo užívání konopných látek ve všech věkových skupinách.
„Užívání Marihuany mezi mladistvými a mladými dospělými v ČR je stále na velmi vysoké úrovni. Nicméně zdá se, že se nám podařilo tento negativní trend obrátit a snížit míru užívání konopných drog v nejrizikovější populaci mladistvých a mladých dospělých, a to je velice dobře,“ komentuje situaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Druhou nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR byla dlouhodobě extáze, v r. 2012 se však podle realizovaných studií dostaly na druhé místo halucinogenní houby. Na dalších místech byly zkušenosti s užitím pervitinu nebo amfetaminů, kokainu a LSD.
Ve skupině dlouhodobých a intenzivních (tzv. problémových) uživatelů drog bylo v ČR odhadnuto přibližně 41,3 tis. osob, z toho bylo 30,7 tis. uživatelů pervitinu, 4,3 tis. heroinu a 6,3 tis. uživatelů buprenorfinu (celkem tedy 10,6 tis. uživatelů opiátů/opioidů). Počet injekčních uživatelů drog byl odhadnut na 38,7 tis. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se oproti minulým rokům mírně zvýšil.
Významné změny lze pozorovat u počtu uživatelů opiátů/opioidů, kde v posledních letech došlo ke snížení u heroinu na téměř třetinu oproti situaci před 10 lety. Oproti tomu střední odhad počtu problémových uživatelů pervitinu roste, na čemž má vliv pravděpodobně také změna vzorců užívání pervitinu – v poslední době se běžně užívá v prostředí zábavy a nočního života. Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog a zároveň s nejvyšším počtem uživatelů opiátů jsou tradičně Praha a Ústecký kraj. Vysoce nadprůměrnou prevalenci problémových uživatelů drog na počet obyvatel vykazuje také Karlovarský kraj.

Alkohol: česká droga č. 1

Konzumace alkoholu zůstává v ČR dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Podle čtyřpoložkové screeningové škály CAGE používané pro hodnocení rizikového a škodlivého nebo problémového pití spadalo 17,0 % respondentů (21,6 % mužů a 12,4 % žen) do kategorie rizikových konzumentů alkoholu (uvedli alespoň 1 pozitivní odpověď na škále CAGE) – při přepočtu na dospělou populaci ČR se jedná přibližně o 1,2 mil. osob. Škodlivé nebo problémové pití alkoholu (2 a více pozitivních odpovědí) se týká 8,2 % populace (11,8 % mužů a 4,6 % žen), tj. absolutně 600 tis. osob. Výskyt škodlivého nebo problémového pití je nejčastější ve věkové skupině 25–34 let. Vysoká míra konzumace alkoholu se odráží také v počtu smrtelných otrav. Zatímco v r. 2012 bylo zaznamenáno celkem 45 případů smrtelného předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami, smrtelných předávkování etanolem bylo v r. 2012 celkem 317, což je přibližně stejný počet jako v roce předchozím. Na těchto počtech se nijak výrazně neprojevil hromadný výskyt otrav metanolem přítomným v nelegálním tvrdém alkoholu, v jejichž důsledku zemřelo dalších celkem 47 osob.
Vysoká míra a společenský význam užívání alkoholu se projevuje také například ve statistikách páchané trestné činnosti. Podle údajů Policie ČR bylo v r. 2012 spácháno pod vlivem návykových látek celkem 18,4 tis. trestných činů, tj. více než 15 % ze všech objasněných trestných činů. Z toho 16,1 tis. (87,5 %) bylo spácháno pod vlivem alkoholu a 2,3 tis. pod vlivem nealkoholových drog.
Značné rozdíly v regionální dostupnosti služeb
„Ukazuje se, že existují značné rozdíly v dostupnosti programů pro uživatele drog na lokální a krajské úrovni. Zdá se, že mírně klesá také dostupnost nízkoprahových programů – kontaktních center a terénních programů, což je jednoznačně negativní trend. Podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou s nimi v kontaktu, se snižuje. Tyto programy přitom přispívají k dosud velmi dobré situaci ve výskytu infekčních nemocí mezi uživateli drog v ČR,“ uvádí k situaci vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktor Mravčík.
Z výsledků je patrné, že v dostupnosti adiktologických služeb existují značné rezervy. Zdaleka ne v každém okrese jsou dostupné specializované ambulantní služby pro uživatele drog a zdaleka ne v každém okrese jsou dostupné pobytové služby. Nejhůře jsou na tom v tomto ohledu kraje Pardubický, Liberecký, Zlínský a Karlovarský.
„Od svého nástupu do funkce národního koordinátora vládu opakovaně upozorňuji na to, že pokud rychle nezvrátíme postupný rozpad léčebně-preventivních služeb o problémové uživatele drog, bude se situace nadále zhoršovat. Společenské náklady s touto situací pak nakonec budou vysoce převyšovat nyní vydané prostředky směřované do prevence,“ uzavírá národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Další informace:
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., tel. 724 192 017, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz
Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip., tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., tel. 724 202 410, e-mail: necas.vlastimil@vlada.cz
Zpráva byla předložena vládě dne 20. 11. 2013.

Připojené soubory

Vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_2013-10_www02.pdf (Vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_2013-10_www02.pdf - 7,22 MB)
VZ_2013-11-19_ppt_TK.pptx (VZ_2013-11-19_ppt_TK.pptx - 861,58 kB)
VZ_2013-11-19_prezentace_TK.pdf (VZ_2013-11-19_prezentace_TK.pdf - 827,48 kB)
VZ_2013-11-19_tiskova zprava.doc (VZ_2013-11-19_tiskova zprava.doc - 207,00 kB)
VZ_2013-11-19_tiskova zprava.pdf (VZ_2013-11-19_tiskova zprava.pdf - 694,85 kB)

Publikováno: 19.11.2013
Aktualizováno: 21.11.2014