Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

drogy-info.cz / Drogová situace / Národní protidrogová politika / Národní protidrogová politika v r. 2012

Národní protidrogová politika v r. 2012 a její kontext

V r. 2012 se právní úprava týkající se tzv. drogových trestných činů nezměnila.

Probíhala diskuse ohledně nařízení vlády č. 467/2009, ve kterém se pro účely trestního zákoníku určuje větší než malé množství drog. Nicméně ještě předtím, než došlo k jakékoliv změně tohoto nařízení, zrušil je s účinností od 23. srpna 2013 Ústavní soud pro rozpor s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se stanoví limitní množství rostlin a hub obsahujících omamnou a psychotropní látku, zatím platí, neboť Ústavní soud se jím nezabýval.
Parlamentem byla v srpnu 2013 schválena novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která mimo jiné počítá s tím, že seznam omamných a psychotropních látek, doposud obsažený v přílohách zákona, bude obsažen v nařízení vlády.
Zákonem č. 50/2013 Sb., kterým mění zákon o léčivech, zákon o návykových látkách a zákon o správních poplatcích, je s účinnosti od 1. dubna 2013 v ČR umožněna léčba konopím.
Dne 30. srpna 2012 se ČR stala 176. smluvní stranou Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku .
MZ na začátku r. 2013 postoupilo do připomínkového procesu návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, který má nahradit zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Rok 2012 byl třetím rokem platnosti Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 a posledním rokem platnosti prvního Akčního plánu realizace strategie na období 2010–2012. Následující Akční plán 2013–2015 opět zdůrazňuje princip integrace legálních a nelegálních drog do jedné politiky a zaměřuje se i na jiné formy závislostního chování, jako je hazardní hráčství. Byl vyhodnocen Akční plán 2010–2012, který obsahoval 185 dílčích aktivit – 109 (59 %) z nich se podařilo splnit, nejméně úspěšné byly oblasti léčba a sociální začleňování (38,7 %) a oblast alkoholu a tabáku (25 %). K zásadním změnám v koordinaci protidrogové politiky na krajské úrovni nedošlo.
V r. 2012 činily účelově určené výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy na protidrogovou politiku celkem 587,3 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu dosáhly 346,8 mil. Kč (59,1 %) a z místních rozpočtů 240,5 mil. Kč, z toho z krajů šlo 176,1 mil. Kč (30,0 %) a z obcí 64,3 mil. Kč (11,0 %). Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly celkové výdaje o 4,2 %, z toho výdaje ze státního rozpočtu vzrostly o 1,4 %, výdaje krajů vzrostly o 12,2 % a výdaje obcí klesly o 0,8 %. Z hlediska funkčního členění výdajů došlo k nárůstu ve všech oblastech s výjimkou prevence, prosazování práva a oblasti koordinace-výzkum-hodnocení. Z Evropského sociálního fondu jsou na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpány prostředky ve výši odhadem 100 mil. Kč ročně.
Výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r. 2011 činily celkem 1563 mil. Kč, z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 1110 mil. Kč a na léčbu nealkoholových poruch (dg. F11–F19) 453 mil. Kč. Oproti r. 2010 byl ve výdajích zdravotních pojišťoven zaznamenán 4% pokles. Podíl psychiatrie a oboru návykových nemocí činil přibližně 90 % u lůžkové péče a necelých 60 % u péče ambulantní.
Podrobné informace najdete ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog.

Publikováno: 27.10.2014